Dostępne kursy

  Kurs ma na celu pokazanie oraz nauczenie zasad tworzenia, przeprowadzania oraz zarządzania kursami tworzonymi na platformie ATZ.

  Jest to kurs z zakresu nauk humanistycznych, który wyposaża w zdolność szybkiego przygotowania się do podejmowania zadań w szeroko pojętych instytucjach życia kulturalnego. Jego celem jest pokazanie ścieżek operacyjnych dla przyszłych działaczy kultury oraz zarysowanie problematyki dziedziny zwanej Kulturoznawstwem.

  Kurs realizowany w ramach programu PO GODZINACH - KORZYSTAJ Z KULTURY!

  Celem kursu jest przekrojowe poznanie i doświadczenie europejskiej myśli etycznej i filozoficznej stawiającej w centrum poznania Człowieka.

  ZAPISZ SIĘ NA KURS!

  Kurs przedstawia podstawowe informacje związane ze zużyciem oraz segregacją śmieci z uwzględnieniem sytuacji w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

  ZAPISZ SIĘ NA KURS!